IfSQ logo

IfSQ


Nederlandse Genootschap voor Informatica en IfSQ

Het Nederlands Genootschap voor Informatica is een Nederlandse beroepsorganisatie van professionals op het gebied van informatica.
—From Wikipedia, the free encyclopedia (June 2010)

Links:

Relatie tussen Nederlandse Genootschap voor Informatica en IfSQ:
Alle bestuursleden van IfSQ zijn tevens leden van NGI.